Champions

Våra champions - ägda eller uppfödda av oss

SE UCH NO UCH FI UCH Lillimar's Brightness

VIV-24 C.I.B NORDIC CH DK UCH(S) SE U(V)CH NO UCH FI UCH SE VCH Shepard Shandi

SE V-19 NORDIC CH NORD U(V)CH SE U(V)CH FI U(V)CH NO U(V)CH SE VCH Marvel Greit Picoletta

C.I.B SE U(V)CH NO UCH FI UCH NORD U(V)CH WUT JWW-14 Spårdax All For Love

SE U(V)CH SE VCH Spårdax All You Need

C.I.B LV UCH SE U(V)CH NO UCH FI UCH NORD U(V)CH SE VCH Spårdax All For Fun

C.I.E C.I.B SE U(V)CH DK UCH FI UCH German Winner 2017 Spårdax Bring Me Gold

SE U(V)CH FI UCH NO UCH SE VCH Spårdax Center Of Attention

R LDN SE U(V)CH FI UCH NO UCH SE VCH Spårdax Circle Of Life

LV UCH FI UCH SE U(V)CH Spårdax Check It Out

SE U(V)CH NO UCH FI UCH SE VCH Spårdax Do It My Way

SE VCH Spårdax Do It For Love

SE U(V)CH
Spårdax Everyone's Attention

LT J(U)CH FI JCH C.I.B-J
Spårdax Feel My Love

SE V-19 SE VV-19 C.I.B C.I.E SE VCH LV UCH DK U(V)CH NORD U(V)CH DK V-11 HeW-10 NORD VV-16 
Tavlefjärdens Dybczaková

C.I.B C.I.E SE VCH FI UCH NORD U(V)CH SE V-15 Tavlefjärdens Fanny The Future

C.I.E C.I.B SE VCH SE U(V)CH FI UCH DK UCH DK V-16 HeJV-14 FI JV-14 SE JV-14 SE JV-15 SE V-15 Tavlefjärdens Harald

INTU(v)CH SE U(v)CH NO UCH FI UCH SVCH Dorrith’s Felix

SE U(U)CH NO UCH Hammalgårdens Magic Boy