Tavlefjärdens Fanny The Future

”Maja”

SE V-15 C.I.E C.I.B SE VCH DK U(V) CH SE U(V)CH NO UCH FI UCH NORD U(v)CH Austria Club JunW-12
Tavlefjärdens Fanny The Future

Fakta om MajaFacts about Maja
Född: 2011-04-23Born: 2011-04-23
Långhårig dvärgtaxLonghaired miniature dachshund
Uppfödare: Tavlefjärdens kennel
Delägs med Kennel Tavlefjärden
Breeder: Tavlefjärdens kennel
Co-owned with Kennel Tavlefjärden
PRA Cord 1 Normal genom föräldrarnas status.PRA Cord 1 Clear by parential status
Ögonlyst: UA (2013)Eyes: OK (2013)
Ryggröntgen: K0 (fri)Back x-ray: 0 calcification (free)
Patella: 0/0 (2013)Knees: 0/0 (2013)

Majas pedigree