Kenneln / The kennel

Kennelnamnet godkändes 2008 och 2013 föddes den första kullen under prefixet Spårdax. Kennelns målsättning är inte att föda upp valpar i kvantitet, utan med kvalité där mentalitet, hälsa och exteriör står i fokus.

The kennel name was approved in 2008 and the first litter with the prefix Spårdax was born in 2013. The Kennel’s goal is not to breed puppies in quantity, but in quality where the focus are mentality, health and exterior.