B-kull / B-litter

B-litter born 2015-01-26.  Two red females.
Spårdax Bring It On ”Indi”
2×1 öppenklass viltspårCERT & BIR
Ägare: Lina Sörensen och Anne Damsund Paulsen, Norge

Spårdax Bring Me Gold ”Lina”
Godkänt anlag, CERT i Sverige/Finland/Danmark
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennel

The parents are:

DakotaUS CH SE U(V)CH NO UCH SE V-15 NORD W-14
Dash’n Doxies Black Hills Gold
Eyes checked ok

FrökenDK W-11 He W-10 NORD U(v)CH DK U(v)CH C.I.E C.I.B SE VCH
Tavlefjärdens Dybczaková
Eyes checked ok, PRA cord 1 Clear
Spinal x-ray K1