Tavlefjärdens Dybczaková

”Fröken”

SE V-19 SE VV-19 NORD VV-16 DKV-11 HeW-10 C.I.E C.I.B NORDU (V)CH SE U(V)CH
FI U(V)CH NO U(V)CH DK (U)VCH LV UCH SE VCH
Tavlefjärdens Dybczaková

Fakta om FrökenFacts about Fröken
Född: 2008-08-02Born: 2008-08-02
Långhårig dvärgtaxLonghaired miniature dachshund
Uppfödare: Tavlefjärdens kennelBreeder: Tavlefjärdens kennel
Ögonlyst: 2010-12-22 ua, 2014-09-30 uaEyes checked: 2010-12-22, 2014-09-30
PRA Cord 1 NormalPRA Cord 1 Clear
Ryggröntgen: K1 Back x-ray: 1 calcification

Frökens pedigree

 Back x-ray

Fröken Cord 1