Sigge har genomfört BPH

Taxarnas mentalitet intresserar mig och därför ville jag testa det nya ”avelsverktyget” när det gäller mentalitet, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH.

BPH ska göras efter 12 månaders ålder och det finns ingen övre åldersgräns, men en yngre hund uppvisar troligen fler ärvbara egenskaper medans det för en äldre hund visar både arv och miljö-.

Sigge genomförde BPH på Grans naturbruksskola i Öjebyn 2014-09-03.

En utförlig beskrivning finns på http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph.

BPH består av 8 moment. För alla moment finns en skala från 0-4 där 0 är inte alls och 4 är mycket. En 2:a är alltså ett medelvärde.

StartRedo för start

Det första momentet är främmande person, där hundens kontaktbenägenhet med en främmande person beskrivs. Här tittar beskrivaren både på intensitet och tiden för kontakten. I detta moment ingår även hantering av hunden, där den främmande personen klämmer igenom hunden, tittar på tänder, lyfter på tassar etc.
”Sigge hälsade direkt på den främmande personen, men visade inget intresse av att engagera sig någon längre stund, utan tyckte att det var intressantare att nosa i gräset. Sammanfattningsvis visar han inget större intresse för personen och får en 1:a. På delen trygg får han en 2:a eftersom han är helt obrydd över hanteringen”

Moment 2 är föremålslek där både testledare och föraren leker med hunden.
”Här leker Sigge glatt med sin medhavda leksak (Ikea-råtta) men har inget intresse av testleksaken i gummi. Även här är det lite mer intressant att nosa i gräset, en 1:a sammanfattningsvis”

RedoDags att leka

Moment 3 är matintresse. Liksom i de två tidigare momenten är skalan uppbyggd på tid och intensitet.
”Sigge äter glatt den lättåtkomliga godisen, försöker ca 30 sek att få fram de andra men det ger ingen lön för mödan så i stället rullar han sig i någon mindre mysigt i gräset. En 1:a”

Moment 4 är överraskning, en siluett av en person reses hastigt upp framför oss. Här tittar man på hur arg och rädd hunden blir och eventuella kvarstående rädslor.
”Sigge gav siluetten en rejäl utskällning men traskade fram tillsammans med mig och visade inga kvarstående rädslor. En 2:a på respektive del (Nyfiken, Arg, Trygg)”

Överraskning

Moment 5 är skrammel, en metalltrumma som sätter igång när hunden närmar sig.
”Sigges första reaktion var att undersöka trumman och han fick en 4:a på både Nyfiken och Trygg”

Skrammel

Moment 6 är närmande person. En person klädd i hatt, kappa och mörka solglasögon närmar sig hunden med ett avvikande beteende.
”Här trodde jag att Sigge skulle skulle ta skydd bakom mig, men i full attackposition tänkte han lösa det hela själv. När matte gick fram gick han fram direkt, det vara alltså ingen fiende… En 1:a på ”Glad i främmande person”, en 3:a på Arg och en 2:a på Trygg”

Sigge närmandeNärmande person 1

Moment 7 är underlag, i detta fall ett plasttak som både rörde sig och lät.
”Sigge visade ingen reaktion alls och fick en 4:a på Trygg”

Moment 8 var skott i rörelse och stillasittande.
”Inte heller här visade Sigge någon reaktion och fick en 4:a på Trygg”

Det ges även ”poäng” över alla moment. Sigge fick en 2:a på energisk och en 2:a på positiv attityd, dvs en medelhund. Under övrigt fick han en 1:a på ljudlig (tendens att gnälla/skall under testet) och en 1:a på arg (hur lätt hunden har att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.)

Efter testet har man en genomgång med beskrivaren och vår beskrivare sa att det var kul att se hur Sigge växte under provet och redde ut saker på egen hand. Trots att han reagerade snabbt på siluetten och den skumma personen, så släppte han det direkt och hade inga kvarstående rädslor.

Samtliga poäng för alla delmoment kommer ut på avelsdata där man även kan se Sigges och rasens spindeldiagram!